HAKKIMIZDA

Belsan İmar İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 16.02.2005 tarihinde Şanlıurfa Belediyesi, Hilvan Belediyesi, Harran Belediyesi, Birecik Belediyesi ve Akçakale Belediyesi'nin (kurucu) ortaklığıyla kurulmuştur (23 Şubat 2005 Tarih ve 6246 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Sayfa: 171-173).

1.000.000 TL sermaye ile kurulan şirketimiz sermayesi, 08.10.2005 tarihinde 2.000.000 TL’ye, 04.02.2008 tarihinde 7.000.000 TL’ye, 21.05.2015 tarihinde 17.000.000 TL’ye 21.04.2016 tarihinde 29.000.000 TL’ye, 14.06.2017 tarihinde 40.000.000 TL’ye 10.08.2020 tarihinde 50.000,00 TL’ye 05.10.2020 tarihinde 60.000,00 TL’ ye 12.11.2020 tarihinde 80.000,00 TL’ye 04.06.2021 tarihinde 105.000,00 TL’ye, 25.02.2022 tarihinde 135.000.000,00 TL’ye 31.08.2022 tarihinde 250.000.000,00 TL‘ye 27.04.2023 tarihinde 280.000.000,00 TL‘ye 04.07.2023 tarihinde 340.000.000,00 TL‘ye 13.09.2023 tarihinde 400.000.000,00 TL‘ye 12.01.2024 2024 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı kararıyla 450.000.000,00 TL ‘ye çıkarılmıştır.

Bilindiği gibi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 70. maddesinde; belediyelerin görev ve hizmet alanlarında faaliyet göstermek üzere sermaye şirketleri kurabilecekleri açıkça zikredilmiştir.

Belediyelerin görev ve hizmet alanları, 5393 sayılı Kanunun 14 ve 15. maddelerinde sayılmış, bu maddeler dışında belediyelere diğer kanunlarla ve mevzuatla verilen görev ve hizmet alanları da bu şirketlerin faaliyet alanları olarak mütalaa edilmiştir.

03.07.2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu - 10.07.2004 Tarih ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu - 23 Şubat 2005 Tarih ve 6246 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi - 04.01.2002 Tarih ve 4734 Sayılı kamu İhale Kanunu - Ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan Anonim Şirketi ilgilendiren diğer genel ve özel kanunlar ( Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku vb…)

ŞİKAYET VE ÖNERİLERİNİZ İÇİN
BELSAN A.Ş. ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞUDUR.
© Designed by Teknar Teknoloji